The Lions ung dung photowonder Club của Redon tổ chức ngày hôm qua 14 của thứ chợ Photowonder trời, chợ trời mà lợi nhuận được sử dụng đặc biệt để làm cho một đóng góp cho trẻ em bị bệnh, nạn nhân bệnh bạch cầu hoặc ung thư. “The Lions Club của Redon là một trong những của chúng tôi nhóm ủng hộ trung thành ,Photowonder khẳng định giáo sư Patrick Pladys, người đứng đầu bộ Photowonder phận khoa ung thư nhi khoa tại bệnh viện Nam của Rennes. tiền được sử dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh Game photowonder dt hót nhất hiện nay nhân. Chúng tôi đã có thể mua ghế mà biến thành giường cho cha mẹ. Đó là một sự thoải mái thực sự cho gia đình . Photowonder

Trung tâm cũng tiến hành các dự án nghiên cứu, một phần Photowonder có sự đóng góp tiền bạc, “nó cho phép để bắt đầu dự án. Chúng tôi cũng đã thành công ở châu Âu cho một dựTải ứng dụng photowonder android án trong lĩnh vực công nghệ và y tế. Đây là một hệ thống giám sát mới cho trẻ sơ sinh, chúng tôi dẫn đầu với đội bóng Bồ Đào Nha, Phần Lan và Ireland. “

Post Comment