Lễ hội Aure gameavatars.net Trái đất sẽ được tổ chức vào ngày 16 tại Glomel Game avatar (Côtes d’Armor). Với các ca sĩ Miossec quảng cáo rầm rộ. 20 địa điểm là up for grabs với Ouest-France.

Game avatar
Hiệp hội Trái đất Aure tổ chức các lễ hội thứ 4 ngày 16 tháng tư năm 2016 tại Lạc ăn Glomel. Game avatar

Chương trình trên sân khấu “Concert”: Miossec, những ồn ào Freaks and Light trong thành phố.Game avatar trên điện thoại di độngGame avatar

Các chương trình trên sân khấu “Fest NOZ” các anh Game avatar em guichen Lê Bour-Bodros Quintet Creation, Download game avatar cho điện thoại nokiaPlantec, Rivers, Amber-Koulm và Gloaguen-Lê lông.

Post Comment