Hai vị trí – thứ hai

Bàn chân có chiều rộng vai ngoài và hai chân đang bật ra.

Cánh tay phải giữ tròn http://sieuthiboluudien.net/ và ngoài http://sieuthiboluudien.net/ sang một bên. Vị trí thứ 3 – Troisieme

Duy trì chân quay ra ngoài và chéo chân đặt gót chân trên giữa của bàn chân khác. Nếu chân phải là trên đầu trang sau đó tay phải được nâng lên trong một vòng tròn bán ở trên đầu và cánh tay trái. Đảo ngược vị trí của cánh tay khi chân trái trên đầu trang. Vị trí thứ tư – Quatrieme

Duy trì vị trí chân ra bên ngoài và đưa chân phải ở phía trước bên trái để lại khoảng. Nâng cao cánh tay phải trên đầu và cong thành một vòng tròn bán. Đảo ngược tay nếu bàn chân trái được đặt ở phía trước. Vị trí thứ 5? Địa danh Cinquieme

Chân phải ra bật tại hông và gót chân phải đặt chống lại các ngón của bàn chân. Vũ khí được hình thành vào một vòng tròn trên đầu. Dưới đây là một số bước cơ bản múa ba lê:

Arabesque
Đứng trên chân phải khi chân trái lên thẳng ra phía sau
. Emboite
Di chuyển về phía trước trong khi nhảy trên ngón chân thay thế. Jete
Nhảy từ một trong những chân khác. Piroutte
Để bật hoặc quay.

Passe
Để vượt qua chân vào một vị trí http://sieuthiboluudien.net/ups-online http://sieuthiboluudien.net/ups-online mới.

Pas de chat
Một bước nhảy sang một bên. Plie
Uốn cong xuống đầu gối. Releve
Tăng khi các tiptoes. Port de Bras
Di chuyển cánh tay thông qua vị trí khác nhau. Saute
Để nhảy.

Tendu
Để kéo dài http://sieuthiboluudien.net/bo-luu-dien-ups-santak.html chân trong http://sieuthiboluudien.net/bo-luu-dien-ups-santak.html khi duy trì một ngón chân chỉ.

Post Comment