Ăn ngon

EmboiteDi chuyển về phía trước trong

Hai vị trí – thứ hai Bàn chân có chiều rộng vai ngoài và hai chân đang bật ra. Cánh tay phải giữ tròn http://sieuthiboluudien.net/ và ngoài http://sieuthiboluudien.net/ sang một bên. Vị trí thứ 3 – Troisieme Duy trì chân quay ra ngoài và chéo chân đặt gót chân trên giữa của bàn chân khác.…

Continue Reading