Ăn ngon

Bệnh giun

30 quả Cau, 30 quả Bách bộ sắc nước uống ngày 3 lần 11. Bệnh giun móc – 100 facebook tại đường dẫn http://taifacebook.taiwada.net/ hạt cau giã nát cô đặc trong 1 tiếng thêm nước nấu thêm 1 tiếng uống sáng lúc đói và uống tối – 10g Cau, 3g Xuyên tiêu, 12g Ômai sắc…

Continue Reading
Ăn ngon

Dịch vụ iMessage trên iPhone 4S

Ứng dụng tin nhắn lưu trữ iphone 5 tất cả tin nhắn của bạn theo từng chủ đề, cung cấp lựa chọn cho phép bạn xóa toàn bộ hay chuyển tiếp tin nhắn. Ngoài ra có thêm một công cụ tìm kiếm, hỗ trợ tin nhắn đa phương tiện MMS và bộ đếm tin. Đáng…

Continue Reading